Lịch công tác tuần 14

Thứ Ngày Buổi Nội dung Người trực
T2 2/12 Sáng - Chào cờ, Tuyên truyền hoạt động bình đẳng giới và phòng chống bạo lực
- Từ 02 - 03/12: Nộp HS Cầu lông về PGD
- 9h10: Họp HLV Bơi tại LTHG
 
Chiều - Tổng đài bảo vệ trẻ em - Gọi số 111 để thông báo, tố giác và được hỗ trợ  
Tối    
T3 3/12 Sáng    
Chiều    
Tối    
T4 4/12 Sáng Từ 4 - 6/12 : Học sinh thi bơi tại ĐH TDTT  
Chiều    
Tối    
T5 5/12 Sáng Từ 5 - 6/12 : Nộp hồ sơ môn Điền kinh (PGD)  
Chiều    
Tối    
T6 6/12 Sáng    
Chiều    
Tối    
T7 7/12 Sáng - 7h30: HT, PHT, GV lớp 1 tập huấn chương trình GDPT 2018 tại NKhuyến (cả ngày)  
Chiều    
Tối