Trưng bày sản phẩm tái chế và bưu thiếp

Được tổ chức từ ngày 15/11 đến 22/11/2019 với sự tham gia của 5 khối lớp. Các thầy cô giáo và các em học sinh đã trưng bày các sản phẩm tái chế, báo tường của lớp mình. Kết quả:
Sản phẩm bưu thiếp:

  1. Giải Nhất lớp 1/5, 2/1, 3/3
  2. Giải Nhì lơp 1/4, 1/6, 2/2, 2/4, 2/7, 3/4, 3/5
  3. Giải Ba lớp 1/1, 1/2, 1/3, 2/3, 2/5, 2/6, 3/1, 3/2 và 3/6

Sản phẩm tái chế:

  1. Giải Nhất lớp 4/3, 5/3
  2. Giải Nhì lớp 4/1, 5/4, 5/6
  3. Giải Ba lớp 4/2, 4/4, 5/1, 5/2 và 5/5