Hoạt động chuyên môn tháng 12/2018

Sáng ngày 8/12/2018, Trường TH Lê Quang Sung triển khai chuyên đề môn Tiếng Anh và Phương pháp dạy học phát triển năng lực học sinh.
Buổi chuyên đề xoay quanh phương pháp nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên, lấy học sinh làm trung tâm và phát triển tối đa năng lực của học sinh.