Triển khai "Giờ lập trình năm 2018"

Sáng ngày 27/11/2018, Trường TH Lê Quang Sung phát động thực hiện "Giờ lập trình 2018"
Đây là hoạt động có tính mới và sáng tạo nhằm góp phần nâng cao kiến thức Công nghệ thông tin cho học sinh,chuẩn bị những kĩ năng cần thiết sẵn sàng cho tương lai.
Buổi phát động đã khuyến khích, động viên được nhiều GV và học sinh tham gia.