Hoạt động chuyên môn tháng 4/2019

1.Hội thi Viết chữ đẹp Đình làng Thạch Gián năm 2019:
Sáng hôm nay, ngày 13 tháng 4 năm 2019 Hội thi viết chữ đẹp do phòng GD-ĐT quận Thanh Khê được tổ chức tại Đìng làng Thạch Gián.
Tham gia hội thi, em ...dại diện cho học sinh trường Tiểu học Lê Quang Sung tham gia.
Kết quả 2 em đạt giải C Viết chữ đẹp Đình làng Thạch Gián.
2.Hội thi "Tin học trẻ cấp Thành phố:
Tổ chức từ ngày 17 đến 21/4/2019.
Tham gia Hội thi có em Ngô Công Thiên Phúc (lớp 4/2) tham gia phần thi chung, em Trần Hoàng Nguyên (lớp 4/4) tham gia thi viết phần mềm và em Nguyễn Thế Anh Khoa (lớp 5/3) tham gia phần thi Tin học quốc tế IC3.
Kết quả: em Trần Hoàng Nguyên (lớp 4/4) đạt giải Ba
em Ngô Công Thiên Phúc (Lớp 4/2) đạt giải Khuyến khích.
Xin chúc mừng các em !