Tổ chức dạy thí điểm i-learn Tiếng Anh

Từ tháng 11/2013, Trường TH Lê Quang Sung sẽ tổ chức dạy Tiếng Anh I-learn vào các buổi chiều (sau buổi học).

Đây là một trong những phương pháp dạy học mới (đã triển khai có hiệu quả tại TP Hồ Chí Minh) dựa trên bảng tương tác thông minh sẽ giúp cho học sinh có hứng thú khi được học, thực hành, giao tiếp ... tạo sự tự tin.

- Mỗi em tham gia khóa học được cấp 1 tài khoản để vào trang web luyện tập thêm.
-Các em có thể rèn luyện tham qua quyển sách bài tập của I-learn.
 Sau đây là giao diện của một bài học trên bảng tương tác.